آجرنسوز

از مهمترین ویژگی های آجر نسوز می توان به مقاومت در برابر سایش و یخبندان و همچنین قابلیت مصرف در تمامی مناطق آب و هوایی اشاره کرد.

براساس دمای پخت کوره، شاموت آجر و طرح روی آن، انواع مختلفی از آجرهای نسوز نما در کارخانه‌ی آجر نما تولید می‌شود. شما می‌توانید با توجه به نیازتان، نوع ساختمان، کارکرد آن و همچنین آینده‌نگری که دارید یکی از آن‌ها یا چندتای‌شان را در کنار هم استفاده کنید.
اگر بخواهیم آجرنسوز را بر اساس رنگ دسته‌بندی کنیم باید به آجرنسوز سفید (که آجر نما سفید هم گفته می‌شود)، آجر نسوز زرد رنگ، آجر نسوز نمای قرمز، آجرنسوز با رنگبندی قرمز کلاسیک تا قهوه‌ای، آجرنسوز نما با رنگ پرتغالی، آجرهای نسوز نما با طرح سنگ تیره، رنگارنگ و برجسته اشاره کنیم. اما اگر براساس شاموت طبقه‌بندی کنیم آجرنسوز نمای شاموتی، گرافیتی و مولاریتی در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند.

ابعاد موجود آجر نسوز نما (همه ابعاد به سانتیمتر هستند) ۵٫۵*۲۲ – ۵٫۵*۲۶ – ۶٫۵*۲۶ – ۷*۳۱ – ۷*۳۳ – ۲۰*۲۰ – ۱۰*۶۰

آجر نما سفید

آجر نما سفید

آجر نما سفید

آجر نما سفید

آجر نما نسوز سفید

آجر نما نسوز سفید

آجر نسوز نما

قرمز انگلیسی رندوم

آجر نسوز نما

آجر نسوز سبز

آجر نسوز نما

شاموتی راندم

آجر نسوز نما

شاموتی متوسط

کامنت‌ها بسته شده‌اند.