آجر نما رس

این نوع آجر از خاک رس تولید شده و رنگ آجر تولیدی زرد می باشد.

ابعاد موجود آجر نما رس (همگی ابعاد به سانتیمتر هستند) ۴*۲۰ – ۵*۲۰ – ۵٫۵*۲۰ – ۵٫۵*۲۲ – ۶٫۵*۲۶ – ۷*۳۱ – ۸*۳۳ – ۲۰*۲۰

آجر نما اصفهان

آجر نما رس

کامنت‌ها بسته شده‌اند.