آجر نما رستیک

خشت این نوع آجر به صورت سنتی و دستی تولید می شود و بیشتر برای اماکن سنتی و قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی امروزه در ساختمان های مدرن نیز از این نمونه آجر نما به دلیل زیبایی خاص استفاده می شود.

 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.